1/2w绿色光阴电阻

市场价格:3 销售价格:3

赠送积分:0 点

商品编码:001609

重 量:0.00 kg

品牌:法国 SCR

供货商:--

咨询电话:020-83382073

咨询邮件:liteaudio@163.com

商品评分

0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票

绿色光阴电阻  3.00元一个

1/2w绿色光阴电阻
6.667k 23.04K 39K
6.8K 24.86K 44.2K
11K 26.03K 47.5K
13K 26.56K 51K
17.9K 26.89K 54.54K
18K 28.17K 56K
20K 28.27K 68K
20.28K 29.07K 82K
22.13K 30K 92.7K
22.2K 32K 95.98K
22.57K 33K 270K

需要什么规格请在备注栏注明

最新网友评论 所有评论

我来评两句【积分高于0 评论可直接显示】

评论标题:

(对应的评价为: 很好,好,一般,不错,很差)
商品标签

同类推荐

相关文章